Saturday, October 31, 2009

मनसुबा"मदर" च्या बारा शक्ती, प्रत्येक शक्ती तुझ्यासाठी
वर्षानंतरचं बर्ष
महिन्यानंतरचा महिना
दिवसानंतरचा दिवस
बरीच स्वप्नं...बरेच मनसुबे! त्यातला महत्त्वाचा आणि पहिला
शहाण्या बाळासारखं तू म्हणशील ते ऐकायचं
खूप वाटतंय तू सोबत असावंस, तुझ्यासोबत असावं
पण...मंजूरे खुदा!
आज कुठेही असलास तरी तुझ्यातच
यापुढे कुठेही असलास तरी तुझ्यातच